Trauma & Ingrijpende gebeurtenissen

Een trauma verwijst naar een letsel, een ernstige verwonding. Een psychisch trauma is het psychische letsel dat wordt opgelopen na een ingrijpende gebeurtenis. Vaak treden verwerkingsproblemen op na een traumatisch ervaring, zoals het overlijden van een dierbare, een ongeval, een ongewenste zwangerschap, een inbraak, een (roof)overval, geweldsincidenten op straat,  ontrouw van je partner (Relatietrauma) en oorlogservaringen. 
De verwerkingsproblemen kunnen de vorm hebben van een zogenaamde acute stressstoornis of leiden tot een Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS).

Posttraumatische stress
Het woord “trauma” zegt eigenlijk al een beetje waar het bij deze vorm van stress om gaat. Het betekent dus dat we stress ervaren door een gebeurtenis die ons pijn heeft gedaan. Denk aan seksueel misbruik, een verkeersongeval, een natuurramp, geweld, etc. Het kan zijn dat je de traumatische gebeurtenis niet kunt verwerken en je wordt te erg in je functioneren belemmerd. Dan kan de diagnose PTSS gesteld worden. Voor deze diagnose moet je één of meer traumatische gebeurtenissen beleefd hebben, deze moet je steeds opnieuw herbeleven, prikkels vermijden die aan de gebeurtenis doen denken, minder reageren op je omgeving en vaak ben je erg prikkelbaar. Sommige mensen hebben last van woedeaanvallen, huilbuien of verslavingen (alcohol, drugs). Vaak hebben mensen last van slaapproblemen. De kwaliteit van sociale relaties komt onder druk te staan. Het herbeleven van een trauma kan op verschillende manieren. Zo kun je steeds weer herinneringen ophalen, je kunt over de gebeurtenis dromen of je voelt en gedraagt je steeds opnieuw zoals tijdens de gebeurtenis. Ook kan het zijn dat het ontzettend pijn doet wanneer je wordt blootgesteld aan een gebeurtenis die erg op de gebeurtenis lijkt die jij mee hebt gemaakt.

Acute- stressstoornis
Een acute stressstoornis lijkt eigenlijk heel veel op een posttraumatische stressstoornis. Alleen heb je bij een acute stressstoornis minder en minder lang last van de symptomen. Hier blijven de symptomen tussen de twee dagen en een maand optreden, terwijl bij PTSS de symptomen langer dan een maand stand houden. Mensen met een acute stressstoornis hebben ook vaker last van dissociatieve verschijnselen. Dat wil zeggen dat je misschien alles als onwerkelijk ervaart, of dat je het gevoel hebt dat je van jezelf bent ontvreemd en wat heel vaak voorkomt is dat je de traumatische gebeurtenis niet meer kunt herinneren.  

Diverse psychologen van Ichthus Groep zijn inzetbaar voor de behandeling of begeleiding van mensen met klachten na een ingrijpende of traumatische gebeurtenis.