Rouwverwerking

Rouw is het geheel van reacties na het overlijden van iemand die belangrijk voor je is geweest. Hoe intenser de band, hoe intenser de rouw. Daarbij gaat het zeker niet alleen om relaties met een positief karakter. Relaties waarin sprake is geweest van ruzies, conflicten en negatieve gevoelens kunnen eveneens intense rouw tot gevolg hebben.

Rouwenden moeten hun leven opnieuw afstemmen, de geliefde persoon is immers voorgoed weg. Rouwen is om die reden een proces van aanpassen. Hoe lang het rouwproces duurt, is voor iedereen verschillend. Als iemand niet goed in staat is het verdriet te verwerken, kan een blijvende depressie of een aanpassingsstoornis ontstaan.

Een aanpassingsstoornis is een psychische aandoening en ontstaat als reactie op stressvolle gebeurtenissen (bijvoorbeeld bij overlijden, een huwelijk, op kamers gaan wonen). De lichamelijke verschijnselen die gepaard gaan met deze schrikreactie verdwijnen over het algemeen vanzelf. Als de verschijnselen langer blijven bestaan dan noodzakelijk, kunt u de spanning blijven voelen en kunnen klachten ontstaan.
Er is sprake van een aanpassingsstoornis wanneer de reactie op stress leidt tot verminderd functioneren, zowel in het sociale leven als in werk of studie. Of iemand in staat is zich aan te passen (ofwel een tegenslag succesvol kan verwerken) is afhankelijk van de ernst van het probleem en het vermogen om met stress om te gaan.

Rouwtherapie kan nodig zijn bij rouw die vastzit qua intensiteit, duur, betekenis en waarbij de rouwende zichzelf of zijn/haar omgeving schade berokkent en/of tot last is. Rouwtherapie kan worden ingezet om mensen te helpen bij gecompliceerde, geprolongeerde of traumatische rouw. Rouwtherapie diagnostiseert gecompliceerde rouw en kan beroep doen op adequate interventies en behandeling. Rouwtherapie kan ook ingezet worden voor de behandeling van angst, trauma en depressie als gevolg van ernstig verlies. Rouwtherapie helpt de rouwende om een gecompliceerd of geprolongeerd rouwproces te transformeren naar een meer gewoon of meer adequaat coping- of aanpassingsproces waardoor de rouwende op alle niveaus het verlies kan integreren.

Literatuur om verder te lezen: Manu Keirse, Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt, Lannoo, 2006.

De psychologen bij Ichthus Groep zijn gespecialiseerd in Rouwverwerking of rouwtherapie.