Relatietherapie op maat

'Een goede intieme duurzame relatie van de vaste levenspartner leidt tot gezondheid en levensgeluk'

Ondanks alle liefde zijn er verschillende problemen die tussen twee mensen kunnen optreden door een complexheid aan factoren. Conflicten en ruzies, emotionele verwijdering, onbegrip, seksuele problemen, vreemd gaan en communicatieproblemen zijn slechts een greep uit het geheel van problemen, die mensen met relatieproblemen rapporteren. Sommige echtparen overwegen echtscheiding.

Mensen met relatieproblemen behoren in de psychologische zorg in Nederland en bij Ichthus Groep tot de meest voorkomende reden van aanmelding.

Natuurlijk kunnen in iedere relatie spanningen, irritaties, ruzies ontstaan. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij vaak voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of de kwaliteit van de relatie te verbeteren.
Relatietherapie is erop gericht om relationele problemen tussen partners op te lossen.
Overigens is relatietherapie niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie.

Ichthus Groep biedt speciale kortdurende intensieve zorgprogramma's voor echtparen via het programma van VerbeterJeRelatie en werkt samen met de professionals van dit programma. Dit zorgprogramma voor mensen met relatieproblemen bestaat sinds 2002 en is uniek in Nederland. Het programma wordt sinds 2010 ook in het buitenland door ons aangeboden en kent een e-Health variant voor paren die zelfstandig aan de kwaliteit van hun relatie willen werken. De experts van VerbeterJeRelatie publiceerde in 2014 het boek "Alles over liefde en relatiekwaliteit" en in 2015 "Het geheim van duurzame relaties". 

Ook mensen die een wens hebben om de kwaliteit van de relatie te verbeteren maken veelvuldig gebruik van VerbeterJeRelatie. Dit noemt men een Relatie-APK

96% van de echtparen en stellen ervaren na afloop van het zorgprogramma VerbeterJeRelatie een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de relatie. Jaarlijkse evaluaties van het programma laten zien dat de succespercentages hoger zijn dan 'gewone' langer durende relatietherapie.