Geloofsproblemen

'Er is onvoldoende oog voor het belang van zingeving in de geestelijke gezondheidszorg'.
Dit stellen patiënten, therapeuten en managers van riaggs en psychiatrische inrichtingen eensgezind. Maar er bestaat een reëel risico dat de enquête-uitslagen waaruit blijkt dat maar liefst 54 procent van de patiënten zegt dat levensbeschouwing onvoldoende in de therapie tot uiting komt, gekleurd zijn door een algemener ongenoegen dat een enquête aangrijpt als nieuw ontladingspunt.

En al geven therapeuten toe dat het hun op dit punt aan vaardigheden ontbreekt, ze verwijzen zelden of nooit door naar een hulpverlener, die daarin wel is gespecialiseerd. En terwijl managers zeggen 'groot belang' te hechten aan de door cliënten kennelijk zo gewenste aandacht voor zingevingsvragen, leidt dit nergens tot het opzetten van een 'zorgprogramma zingevingsproblemen'.

"Het aan de orde stellen van zingevingsvragen is voor veel therapeuten eerder een teken van hun eigen onmacht dan van hun kunnen. Omdat zingeving in de zin van geloof en hoop aanbieden voor hen bestaat bij de gratie van gebrek aan andere effectieve behandelmethoden. In plaats van ruimte creëren voor zingeving constateren we een tegenovergestelde beweging: steeds uitdrukkelijker is men gericht op het wegnemen of verminderen van symptomen", constateert Giel Hutschemaekers. (Bron: TROUW).

De wereld is zo veranderd dat het nu veeleer vanzelfsprekend is om aan te nemen dat God niet bestaat. Ook wie zich nog christen noemt, heeft er moeite mee om zich God voor te stellen.
Dat geldt voor jong en oud. Mensen die zich richten op zinloosheid van het bestaan of mensen die grote moeite hebben met het bestaan van een God vanwege het overlijden van hun kind.

Psychologische problemen die verbonden zijn met christelijke geloofsvragen brengen geloof en zingeving aan de orde en roepen vaak fundamentele levensvragen op. De beleving van God kan verwrongen zijn door onopgeloste psychische problemen. Sommige mensen hebben het idee een zonde begaan te hebben tegen God of de Heilige Geest. Anderen worstelen weer met de vraag of God werkelijk zonden in Christus kan vergeven. Weer anderen voelen zich naar God voortdurend falen of tekortschieten.

Binnen Ichthus Groep is een theologisch geschoolde psycholoog aanwezig met aanvullende kennis van de godsdienstpsychologie en zingevingsvragen.