Onze werkwijze

De werkwijze van Ichthus Groep wordt gekenmerkt door een drietal uitgangspunten.

Onze werkwijze is generalistisch

Dit houdt in dat Ichthus Groep openstaat voor iedere hulpvrager met elk type hulpvraag. Uitzondering vormen die klachten die een specialistische behandeling vereisen die buiten onze deskundigheid vallen.

Onze werkwijze is eclectisch

Binnen Ichthus Groep maken wij gebruik van practice based behandelmethoden, technieken en inzichten. Onze deskundigheid is afkomstig van diverse therapeutische scholen binnen het werkveld.

Onze werkwijze is economisch

Begeleiding of behandeling van klachten zal, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, kortdurend of langer durend zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een systeemgerichte, cognitief-gedragstherapeutische, klachtgerichte en pragmatische aanpak. 

Na aanmelding vindt binnen twee weken een eerste gesprek plaats (taxatie- of intakegesprek) waarin we de aard van het probleem vaststellen. Vervolgens adviseren wij over mogelijke begeleiding, behandeling en/of verder psychologisch onderzoek. Wij kiezen de psycholoog die qua deskundigheid het beste aansluit bij de problematiek en wensen van de cliënt. Na de intake wordt een behandelplan opgesteld. Na de intake wordt duidelijk of de behandeling plaatsvindt in de GB-GGZ, of dat mensen kiezen voor een zelfbetalend traject.