Kosten en vergoeding

De kosten van de gesprekken bij Ichthus Groep worden via de Wet vergoed door alle Zorgverzekeraars indien er sprake is van een DSM-diagnose, zoals vastgelegd in de NZa regels. Samen met uw huisarts kunnen wij u helpen om de juiste DSM diagnose te stellen en een passend behandelplan op te stellen. Er is bij ons geen BTW verschuldigd. 

Er zijn ook mensen die zelf willen betalen of laten vergoeden door hun werkgever. Zelfbetaling is altijd nodig als de diagnose niet opgenomen is binnen de wettelijke regels. Bij aanmelding voor een eerste gesprek ontvangen mensen een brief met uitgebreide informatie over de gehanteerde tarieven en de wijze van declaratie.

De kosten voor psychologisch onderzoek, Second Opinion, assessment en onderzoek voor bedrijven zijn afhankelijk van het soort onderzoek en de wijze waarop het onderzoekspakket is samengesteld. Ook deze kosten kunnen, afhankelijk van de diagnose, door uw Zorgverzekeraar worden vergoed.