Praktijk voor GGZ

Ichthus Groep is een zorglabel van InnovatieDuo, experts op het terrein van zorginnovatie en moderne zorgprogramma's.

Ichthus Groep is een multidisciplinaire groepspraktijk voor zorg in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Wij leveren zowel gecontracteerde zorg in de GB-GGZ als G-GGZ (Generalistische Basis-GGZ; de korte zorgtrajecten en Specialistische GGZ; de lange en intensieve zorgtrajecten). De gecontracteerde zorg wordt aangevuld met een aanbod niet-gecontracteerde zorg voor mensen die zelf willen betalen of voor problematiek die niet door Zorgverzekeraars wordt vergoed. 
Voor gecontracteerde zorg is altijd een verwijzing van de huisarts en een DSM diagnose nodig.

De kern van Ichthus Groep wordt gevormd door de maatschap van drs. Grethe van Duijn en
dr. Gert Jan Kloens. Er zijn tien medewerkers aan Ichthus Groep verbonden, met ieder een eigen specialisatie (1 psychiaters en 8 psychologen en orthopedagogen). Het team van tien mensen bestaat uit  7 vrouwen en 3 mannen.

Lees meer over onze organisatie, de psychologen en het onderscheidend vermogen van Ichthus Groep via: Over Ichthus Groep.

De beroepen van psychiater-BIG  en psycholoog-BIG zijn wettelijk beschermd. Onze hoofdbehandelaars zijn allemaal BIG-geregisteerd. Het beroep van Basis-psycholoog is in Nederland niet beschermd. Iedereen mag zich vrij vestigen als psycholoog. Daarom is het geruststellend te weten dat de psychologen van Ichthus Groep allen universitair zijn opgeleid en geregisteerd lid zijn van diverse erkende beroepsverenigingen of BIG geregistreerd zijn. Lees meer: Beroepsverenigingen. Alle psychologen hebben na hun universitaire studie postacademische cursussen en opleidingen gevolgd en zijn verplicht tot jaarlijkse nascholing. Door onze BIG registraties en hoge opleidingseisen kunt u verzekerd zijn van kwaliteit van zorg en dat de psychologen van Ichthus Groep op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied.  

Dr. G.J. Kloens is voor psychologen en gedragstherapeuten in Nederland supervisor en leertherapeut en een gekend expert op het gebied van Relatietherapie, Diagnostiek, Second Opinion en het meten van therapieresultaten (outcome-informed therapy). Lees meer: Psychologisch onderzoek of Second Opinion.

De psychiater van Ichthus Groep is gespecialiseerd in psychiatrische diagnostiek en advisering (b.v. voor huisartsen). De psychologen van Ichthus Groep zijn zeer uiteenlopend gespecialiseerd: GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog NIP-LVE, psychotherapeut, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog NVO, relatietherapeut, gezinstherapeut, gedragstherapeut VGCt, seksuoloog NVVS en godsdienstpsycholoog. Belangrijk is te weten dat elk van deze specialisten op persoonlijke titel geregistreerd is als deskundige op zijn of haar gebied. We hebben een aparte afdeling van vijf specialisten op het terrein van Kinderen, Jeugd & Gezin. Daarnaast kent Ichthus Groep landelijke specialisaties op de gebieden van relatietherapie, diagnostiek en zorginnovatie.

De consulten bij Ichthus Groep worden voor de eerstelijnspsychologische zorg 100% vergoed (minus wettelijke eigen bijdrage) door alle Zorgverzekeraars in Nederland, conform de wet op de Basisverzekering. Intensieve of langer durende zorgtrajecten kunnen worden vergoed van vanuit ons GGZ zorgaanbod. Lees meer: Kosten en Vergoedingen.